İletişim

CKEMSA Makine San.Tic. A.S.

Hasanaga Mah. HOSAB 8.Cadde No.5 – Nilüfer
Bursa
Tel: +90 224 3602000
Email: info@ckemsa.com